top of page

Yritysstrategian kirkastaminen ja uusien fokusalueiden valinta

Yritys: ~ 800 hengen kaikille tuttu suomalainen yritys


Tavoite: Osallistava ja ketterä strategiaprosessi uuden toimintasuunnitelman päivittämiseksi


Yritys halusi kirkastaa ja päivittää muutama vuosi sitten muodostettua strategiaansa kesken strategiakauden vastatakseen paremmin toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin.


Strategiaprosessin tavoitteena oli pitää iso suunta ennallaan, mutta tarkistaa strategisia fokusalueita, päivittää toimintasuunnitelmaa sekä varmistaa, että uusi strategia toteutuisi tiimien arjessa edellistä strategiakierrosta sujuvammin.


Toisena tavoitteena oli saada strategiapäivityksestä sujuva, ketterä ja osallistava - prosessin eri vaiheisiin otettiinkin eri tavoin mukaan yrityksen koko 60 henkilön johtotaso.Lähestyminen & ratkaisu: 3 kuukauden sprintillä kiinni uuteen strategiaan


Strategiapäivityksen kulmakivenä oli saada henkilöstön ääni kuuluviin uuden strategian määrittelyyn. Lähestyminen suunniteltiinkin niin että mahdollisimman moni ihminen pääsi antamaan panoksensa prosessiin samalla, kun strategiatyö eteni jouhevasti viikosta toiseen.


  • Koko henkilöstön kysely ideoiden keräämiseksi

  • 2 x koko johtotason (60 hlö) työpajaa suuntaviivojen ja tärkeimpien fokusalueiden löytämiseksi

  • 3 x johtoryhmän työpajaa strategisten tavoitteiden, fokusten ja toimenpiteiden valitsemiseksi

  • 8 x johdon vetämää työryhmää fokusalueiden tarkentamiseksi ja alustavien toimintasuunnitelmien laatimiseksi

  • Hallituksen hyväksyttäväksi laadittu strategiadokumentaatio, jonka ytimessä yksi tavoite, valitut fokusalueet sekä must win -toimenpiteet

Commentaires


bottom of page