top of page

Emma Mieskonen Oy Sopimusehdot


(Kiireetön menestyjä -valmennuksessa)

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 01.02.2024 alkaen.


1. Palveluntarjoaja

Emma Mieskonen Oy

Y-tunnus: 3247844-7

Sähköpostiosoite: tiimi@emmamieskonen.fi


2. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä “asiakas”) ja Emma Mieskonen Oy (jäljempänä “yritys”) välisessä suhteessa Kiireetön menestyjä -valmennukseen (jäljempänä “valmennus” tai “palvelu”).


3. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä palvelun verkkokaupasta tai yhteisesti sovitusti sähköpostikuittauksella. Sopimus päättyy, kun palvelu on suoritettu loppuun ja kaikki valmennuksen maksuerät on maksettu.


4. Maksuehdot

 1. Yritys tarjoaa palveluilleen eri maksutapoja (laskutus, verkkopankki- ja luottokorttimaksut). Käytettävissä olevat maksutavat näkyvät ostoksen tekemisen yhteydessä.

 2. Yritys käyttää maksunvälityspalveluna Stripea (Stripe Payments Europe, Ltd),  Lemonaidia (Tilitoimisto Lemon Tree Oy) ja Revolutia (Revolut Ltd). Stripe, Lemonaid ja Revolut tai niiden käyttämät maksupalvelut voivat näkyä maksua suoritettaessa tai tiliotteella maksun saajana ja maksunvälityksessä noudetetaan näiden palveluiden käyttöehtoja.

 3. Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksista ja muista perintätoimista aiheutuneet kulut. Yritys siirtää maksamattomat saatavat 2 huomautuksen jälkeen perintätoimiston perittäviksi. Perintätoimisto käyttää maksamattomien laskujen perintään vapaaehtoista ja oikeudellista perintää. Laskuihin lisätään perintätoimiston hinnaston mukaiset perintäkulut.

 4. Yritys voi katkaista asiakkaan pääsyn ostamiinsa palveluihin viivästyneiden tai maksamattomien maksujen (myös osamaksuerien) takia, jos maksu ei ole saapunut eräpäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan maksuvelvollisuutta.

 5. Yritys ei vastaa sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita. Esimerkiksi, jos asiakas ostaa palvelun osamaksulla, tällöin maksuvelvollisuus voi siirtyä täysin asiakkaan ja osamaksupalvelua tarjoavan yrityksen väliseksi. Asiakkaan on tarkistettava kolmannen osapuolen ehdot maksutapaa valittaessa.

5. Osamaksu

 1. Osamaksu tarkoittaa maksuvaihtoehtoa, jossa asiakas maksaa tietyn rajallisen määrän osamaksuja päästäkseen käyttämään palvelua. Osamaksujen määrä ja maksuerät sovitaan oston yhteydessä ja asiakas sitoutuu ostoa tehdessä maksamaan kaikki tulevat osamaksuerät.

 2. Ensimmäinen osamaksuerä veloitetaan heti oston yhteydessä. Tämän jälkeen seuraavat erät veloitetaan kuukauden välein. Mikäli maksuvaihtoehdoksi on valittu luottokorttimaksut, tulevat erät veloitetaan automaattisesti asiakkaan antamalta maksuvälineeltä.

 3. Mikäli automaattinen osamaksun veloittaminen asiakkaan antamalta maksukortilta ei onnistu, pääsy ostettuihin palveluihin katkeaa välittömästi. Pääsy palveluihin aukeaa, kun käyttäjätili aktivoidaan uudelleen sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut maksamattoman osamaksuerän. Palvelun uudelleenaktivointia pyydetään sähköpostitse osoitteesta tiimi@emmamieskonen.fi. Palveluiden katkeaminen ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta tulevista tai maksamatta jääneistä osamaksueristä.

 4. Jotta osamaksueriä ei jäisi maksamatta, asiakkaan tulee huolehtia, että maksukortilla tai muulla maksuvälineellä on riittävästi varoja osamaksuerien maksamiseen.

 5. Mikäli asiakkaalle on kertynyt useita maksamattomia osamaksueriä, yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaan tililtä välittömästi kaikki maksamattomat osamaksuerät yhdellä kerralla. Jos automaattinen maksun veloitus ei toistuvista yrityksistä ja huomautuksesta huolimatta onnistu, yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaalta kaikki maksamattomat sekä kaikki jäljellä olevat maksuerät yhdellä laskulla 14 päivän maksuajalla.

 6. Jos osamaksu joudutaan veloittamaan automaattisen veloituksen sijaan laskulla, yritys lisää laskuun 10€ maksumuistutuslisän.


6. Palveluiden käyttöoikeus

 

 1. Asiakas saa palvelun käyttöönsä erikseen määritellylle 3 kuukauden ajalle, jonka aloitus- ja lopetuspäivämäärä ilmoitetaan palvelun oston yhteydessä. Käyttöoikeus on rajattu eli palveluiden ja sisältöjen omistus- ja tekijän- ja teollisoikeudet eivät siirry asiakkaalle, eikä valmennuksen materiaaleja saa käyttää tai kopioida muihin tarkoituksiin.

 2. Käyttöoikeus on asiakkaalle henkilökohtainen ja antaa asiakkaalle oikeuden käyttää ostamaansa palvelua vain omassa yksityisessä tai oman yrityksen käytössä näiden ehtojen mukaisesti.

 3. Asiakas ei saa jakaa käyttöoikeutta kenenkään kanssa, eikä siirtää sitä kenellekään. Asiakas ei saa näyttää tai levittää käyttöoikeutta vaativien palveluiden sisältöä millään tavalla (esim. internetissä), ellei yritys anna siihen erikseen lupaa. Asiakkaan käyttäjätilin tai käyttöoikeuden jakaminen tai levittäminen on sopimusrikkomus ja voi johtaa palveluiden katkaisuun ja mahdollisiin korvausvaatimuksiin.

 4. Käyttöoikeutta vaativa sisältö voidaan yrityksen yksipuolisella päätöksellä ja ilman ilmoitusta muuttua vapaasti saatavilla olevaksi.


7. Palveluiden saatavuus ja toimivuus

 1. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä kurssialustalle ja liittymistä käytössä olevaan keskusteluryhmään. Rekisteröitymisvaiheessa asiakkaan tulee ilmoittaa koko nimensä, puhelinnumeronsa sekä käytössä oleva sähköpostiosoite.

 2. Palvelun ostamisen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa etu- ja sukunimensä, kotiosoitteensa sekä mahdollisesti muita maksun prosessointiin vaadittavia henkilötietoja. Asiakas vastaa tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Yritys ei vastaa väärien tietojen antamisen johdosta aiheutuvista mahdollisista vahingoista. 

 3. Osassa yrityksen palveluita voidaan hyödyntää kolmansien osapuolien ympäristöjä ja sovelluksia, kuten kurssialustaa, nettisivuja ja WhatsAppia. Asiakas vastaa itse tällaisten sovellusten asentamisesta ja käyttämisestä. Yritys ei vastaa kolmansien osapuolien ympäristöjen ja sovellusten toimintahäiriöistä eikä tarjoa teknistä tukea niiden käyttämiseen.


8. Ehtojen muutos

Yritys pidättää itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön ja päättämään sen jälkeen, haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, yrityksen sivustojen ja palveluiden käyttö tulee välittömästi lopettaa.


9. Peruutusehdot

 

1. Valmennuksen peruutusehdot

 • Kuluttaja-asiakas hyväksyy, ettei valmennuksella ole Suomen kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta sen vuoksi, että kyseessä on palvelu, jonka asiakas saa digitaalisesti heti käyttöönsä. Kuluttajansuojalain mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta ei tällöin ole, ellei yritys ole sitä itse erikseen antanut.

 • Myöskään yritys- ja yhteisöasiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, ellei yritys ole sitä itse erikseen mainitusti antanut.

Mikäli asiakas ostaa ennakkoon osallistumisoikeuden yli 30 vrk myöhemmin alkavaan valmennukseen, sovelletaan silloin näitä perumisehtoja:

 • Ilmoittautuminen valmennukseen on sitova

 • Valmennukseen ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30 vrk ennen valmennuksen alkua

 • Mikäli peruutus tehdään 14-30 vrk ennen valmennuksen alkua, veloitetaan asiakkaalta 25 % valmennusmaksusta

 • Alle 14 vrk ennen valmennuksen alkua sekä ilman ennakkoilmoitusta valmennuksesta poisjääneeltä peritään 50 % valmennusmaksusta

 • Valmennuksen voi myös erikseen sopimalla siirtää valmennuksen seuraavaan toimituskertaan, mikäli sellainen on tiedossa. Tällöin osallistuminen toiseen valmennuskertaan on sitova, eikä tässä mainittuja peruutusehtoja sovelleta valmennukseen.

 

2. Yksilötapaamisten peruutusehdot

Valmennukseen mahdollisesti kuuluvat yksilövalmennustapaamiset ovat sitovia.

 • Tapaamisen voi siirtää veloituksetta 2 vrk ennen sovittua tapaamisaikaa

 • Alle 2 vrk ennen tapaamista siirretyt tapaamiset sekä ilman ennakkoilmoitusta käyttämättä jääneet tapaamiset katsotaan perutuiksi ja käytetyiksi tapaamisiksi, eikä yrityksellä ole velvollisuutta tarjota tilalle toista aikaa

 • Tapaaminen on kuitenkin mahdollista yhteisestä sopimuksesta tai lääkärintodistuksella siirtää toiseen ajankohtaan tässä ilmoitetuista ehdoista poiketen

 

3. Ryhmätapaamisten peruutusehdot

 • Yrityksellä on oikeus siirtää ryhmätapaamisen ajankohta 2 vrk ennen sovittua ajankohtaa ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla tästä sähköpostitse tai valmennuksen keskusteluryhmässä

 • Peruttu ryhmätapaaminen korvataan mahdollisuuksien mukaan toisena ajankohtana, tai tämän ollessa mahdotonta, vaihtoehtoisesti asiakkaan ja valmentajan välisellä yksilötapaamisella

 • Mikäli asiakas on estynyt saapumasta ryhmätapaamiseen, tästä on ilmoitettava viimeistään 1 vrk ennen sovittua aloitusajankohtaa. Asiakkaan esteen vuoksi menetettyä ryhmätapaamista ei korvata, vaan asiakkaalla on mahdollisuus osallistua valmennuskertaan jälkikäteen tallenteen kautta


10. Tyytyväisyystakuu

 

1. Tyytyväisyystakuu tarkoittaa, että asiakas saa rahat takaisin, mikäli tämä ei ole tyytyväinen ostamaansa palveluun. Tyytyväisyystakuu on voimassa 30 päivää valmennuksen ilmoitetusta aloituspäivämäärästä.

2. Jos asiakas on tyytymätön palveluun ja haluaa hyödyntää tämän kohdan mukaista tyytyväisyystakuuta, on asiakkaan tällöin ilmoitettava tyytymättömyytensä sekä sen syy edellä kerrotussa määräajassa sähköpostitse osoitteeseen tiimi@emmamieskonen.fi.

 

Tyytyväisyystakuun hyödyntämisen edellytyksenä asiakkaan on samassa sähköpostissa ilmoitettava ja osoitettava seuraavat seikat:

 • Asiakkaan tulee kertoa tyytymättömyyden syy

 • Asiakkaan on osoitettava sitoutumisensa ostamaansa palveluun

 • Koska asiakas on itse vastuussa omaan energiatasoonsa, rahatilanteeseen ja ajankäyttöön liittyviin asioihin, tyytymättömyyden syyksi ei hyväksytä ajanpuutteeseen, varallisuustilanteeseen tai jaksamiseen liittyviä syitä.

3. Asiakkaan katsotaan sitoutuneen ostamaansa palveluun, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Asiakas on osallistunut valmentajan kanssa pidettyyn henkilökohtaiseen aloitustapaamiseen (mikäli sellainen kuuluu hänen ostamaansa palvelukokonaisuuteen)

 • Asiakas on liittynyt valmennuksen keskusteluryhmään sekä osallistunut siellä käytävään keskusteluun aktiivisesti omaa tilannetta jakaen

 • Asiakas on tehnyt vähintään 3 valmennuksen kurssialustalla olevaa tehtävää

 • Asiakas on osallistunut aktiivisesti valmennuksen ensimmäiseen ryhmätapaamiseen

4. Mikäli asiakkaan katsotaan täyttäneen tämän kohdan mukaiset ehdot, ja on saamaansa palveluun tyytymätön 30 vuorokauden päätteeksi, yritys palauttaa asiakkaan palvelusta suorittamat maksut 30 päivän kuluessa palautusta koskevan päätöksen tekemisestä.

11. Henkilötietojen kerääminen ja luovuttaminen

Yritys noudattaa kaikessa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä tietosuojalakia.

Yrityksen tietosuojaseloste löytyy yrityksen verkkosivuilta.


13. Vastuunrajoitukset

 1. Yritys ei vastaa mistään tilaukseen, toimitukseen tai tuotteeseen liittyvästä tai mistään edellä mainitusta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta paitsi siihen asti kuin pakottava määräys kuluttajansuojalaissa tai muussa pakottavassa laissa on kyseisen vahingon osalta toisin määrännyt.

 2. Yritys ei vastaa verkkosivuston käytön yhteydessä esiintyneistä teknisistä häiriöistä ja siitä seuraavasta puutteellisesta tilausten käsittelyssä eikä kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden, kuten kurssialustan, toimintahäiriöistä (kuten järjestelmien toimintahäiriöt ja viiveet maksujen siirtymisessä) eikä sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita.

 3. Yritys ei missään tapauksessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai näiden sisältämien materiaalien pohjalta ja johdosta tehtyjen asiakkaan päätösten seuraamuksista tai näiden aikaansaamisista tuloksista. Yritys ei näin ollen takaa sitä, että tämän palvelut välittömästi tuottavat asiakkaalle rahallista tuottoa tai muuta hyötyä.


14. Erimielisyydet ja sovellettava laki

 1. Nämä sopimusehdot on laadittu, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Mikäli kuitenkin erimielisyyksiä syntyy palveluista tai sopimuksesta muutoin, pyritään ne ratkaisemaan asiakkaan ja yrityksen välisillä neuvotteluilla.

 2. Kuluttaja-asiakas: mikäli palveluita tai muutoin sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttaja voi olla myös yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 3. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluista tai sopimuksesta muutoin aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yrityksen kotipaikan mukaisessa tuomioistuimessa, elleivät asiakas ja yritys pääse asiassa neuvotteluilla sovintoon.


Mikäli sopimusehdoista herää kysymyksiä, olethan yhteydessä sähköpostitse tiimi@emmamieskonen.fi.

bottom of page