top of page

Työnjaon kirkastaminen nopeasti kasvaneelle tiimille 👉🏽 10 % tyytyväisempi tiimi

Lähtötilanne: Nopeasti kasvanut tiimi kaipasi varmuutta työnjakoon


Lääkärit ilman rajoja aloitti toimintansa Suomessa 2018 ja on kasvattanut paikallista tiimiään sen jälkeen nopeasti.


Syksyllä 2022 tiimi kaipasi täsmätukea tiimin roolien tarkentamiseen: nopean kasvun myötä oli tarpeen käydä koko porukan kanssa läpi, miten vastuut ja tehtävät tiimissä tosiasiassa jakautuu.


Tavoitteeksi asetettiin selkeät päätöksenteko- ja budjettivastuut, sujuva yhteistyö ja viestintä sekä mahdollisten päällekkäisten tehtävien karsiminen.Lähestyminen & ratkaisu: 3 työpajan sarja ongelmakohtien tunnistamiseen ja ratkontaan


Tiimin roolien selkeytykseen suunniteltiin kolmen työpajan kokonaisuus, jossa pureuduttiin ensin tiimin kokemiin haasteisiin ja epäselvyyksiin, sitten niiden ratkaisuun, ja lopulta tarpeellisten muutosten suunnitteluun toteuttamiseen.


Ydintavoite työpajoille oli varmistaa, että jokaisella tiimin jäsenellä on jatkossa sama ja yhdessä sovittu käsitys koko tiimin rooleista ja niihin kuuluvista vastuista. Lisäksi työpajoissa käsiteltiin tiimin sisäistä viestintää ja pohdittiin sujuvan työn toteutumisen kriteereitä.Tulokset: Tiimin keskimääräinen arvosana omalle roolilleen nousi 7,8 -> 8,6 jo kahden työpajan jälkeen


Työpajapalaute oli loistavaa:

  • 100 % tiimistä antoi työpajoille korkeimman mahdollisen arvosanan

  • Jokainen osallistuja koki tyytyväisyyden omaan roolinsa kasvaneen

  • Keskimäärin tyytyväisyys omaan rooliin nousi 10 %コメント


bottom of page