top of page
VT tausta2

KONSULTOINTI

Fiksut toimintatavat - oikeat roolit -
sujuva työarki - tuottavampi tiimi

Vapautetaanko teiltä työaikaa olennaiseen, tulokselliseen tai strategiseen työhön selkeällä muutossuunnitelmalla? 🤩

Autan asiantuntijatiimejä ja yrityksiä luomaan itselleen kevyempää, mielekkäämpää ja tuottavampaa työelämää, jossa työn fokus on selkeä, ja turhat rönsyt ja hukkatyö on karsittu pois elämän edestä.

Asiakkaani myyntitiimiltä vapautui projektin myötä 4 tuntia työaikaa jokaisesta työviikosta per myyjä. Toisen tiimin tyytyväisyys omiin rooleihin nousi 10 %, kun työnjakoa kirkastettiin. Kolmannen laskutusaste saatiin uudella roolituksella nostettua tavoiteltuun 80 %:iin.

 

Miten voisimme yhdessä muokata teidän työviikkojanne?

P.S. Asiaskastarinat kokonaisuudessaan löytyvät täältä.

TUOTTAVA

Projektin tavoite

Ydintavoite on ymmärtää, mihin tiimisi aika työarjessa kuluu, ja löytää 2-4 välittömästi toteutettavissa olevaa toimenpidettä, jolla työaikaa on vapautettavissa olennaiseen, strategiseen työhön

Kehitystoimenpiteet suunnitellaan niin, että niillä on positiivinen vaikutus tiimin tuottavuuteen, työaikaan, motivaatioon ja tyytyväisyyteen

Tarkoitettu asiantuntijatiimin työn analysointiin ja kehittämiseen

Projektin sisältö

 • Tilannekatsaus ja tavoitteiden asettaminen tiimin vetäjän kanssa (60 min)

 • Tiimin jäsenten haastattelut (5-10 x 60 min)

 • (Erikseen sovittaessa: koko tiimin työpaja muutoksen suunnitteluun + 1 500 €, 3-4 h)

 • Valmiin kehityssuunnitelman katselmus (60 min)

 • Kesto 2-3 viikkoa tiimin saatavuudesta riippuen

 • Tuloksena selkeä kehityssuunnitelma, jossa 2-4 kpl välittömästi toteuttavissa olevaa, kunnolla perusteltua toimenpidettä sekä niiden odotettu vaikutus tiimin tuottavuuteen

Projektin hinta

9 950 € + alv 24%

asiakkaani myyntitiimi löysi yhteistyömme aikana 4 tuntia lisää aikaa asiakastyöhön

4 tuntia lisää asiakasaikaa per myyjä, joka viikko.

Tällä asiakkaalla tulokset mitataan miljoonissa euroissa.

Katsotaanko, mistä teiltä löytyy hukkatyötä, jonka voisi valjastaa tuottavampaan käyttöön?

Näin asiakkaani puhuvat minusta

Millaisia ehdotetut kehitystoimenpiteet tyypillisesti ovat?

Kehityssuunnitelma luodaan täysin teidän tiimin ja yrityksen tilanteen, tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta, eikä ehdotettuja toimia siksi ole juuri mahdollista tai mielekästä spekuloida etukäteen.

Aiemmilla asiakkaillani ehdotetut toimenpiteet ovat kuitenkin olleet mm. seuraavia:

 • Tiimin roolien ja vastuiden kirkastaminen, uusi työnjako

 • Asiakkuudenhoitomallin päivitys, mm. viestintäkanavien ja vastausaikojen muuttaminen

 • Tiimin strategian ja tavoitteiden tarkentaminen, työn fokuksen kirkastaminen ja tekemisen aito priorisointi

 • Työtehtävien automatisointi tai ulkoistaminen

Parhaan kuvan projektin vaikutuksista saat tutustumalla asiakastarinoihin:

tunnistatko tiimisi näistä oireista?

 • Tiimisi kokee, että "oikea työ" valuu iltoihin ja työpäivät venyvät, kun työpäivät vaan katoaa johonkin

 • Tiimi ei käytä tarpeeksi aikaa kaikista oleellisimpaan ja tuloksellisimpaan työhön, esim. asiakastyöhön tai myyntityöhön (kannattavuus-, utilisaatio- tai tuottavuusmittarit ovat punaisella)

 • Tiimisi on kuormittunut ja käy ylikierroksilla -  ehkä joku on jo uupunutkin - mutta tiimin tulokset eivät vastaa odotuksia

Projekti sopii parhaiten myynti- ja asiantuntijatiimeille, joiden työtulos on linkitettävissä yrityksen tulokseen

Tuottava-projekti sopii tiimeille ja johtajille, jotka haluavat ymmärtää työarkeaan paremmin, ja ovat valmiita tekemään muutoksia omiin työtapoihinsa saadakseen työviikoistaan tuottavampia ja mielekkäämpiä.

Kehityssuunnitelma antaa selkeät ensiaskeleet muutokseen, jonka toteuttamisesta vastuu on tiimillä ja sen vetäjällä itsellään.

Projekti ei sovi johtajille, jotka uskovat, että oikea keino yrityksen tuloksen kasvattamiseen on repiä yhä enemmän tehoja irti tiimin jäsenten selkänahasta.

VT tausta2

Projektin ydinhyödyt - Eli mikä muuttuu arjessa?

 • Tiimi ymmärtää, mihin työaika todella kuluu ja miten omaa työviikkoa voi muokata mielekkäämpään ja tuottavampaan suuntaan

 • Tiimi innostuu muuttamaan omia toimintatapojaan ja johdolla on selkeä käsitys mahdollisesta suuremmasta muutostarpeesta

 • Ensiaskel muutokseen on selkeä, perusteltu, vaikuttava ja siksi helppo ottaa

 • Hukkatyön karsiminen keventää työviikkoja ja vapauttaa enemmän aikaa oleelliseen, tulokselliseen työhön

 • Olennaiseen ydintyöhön keskittymään pääsevät työntekijät ovat motivoituneempia, energisempiä ja tyytyväisempiä työhönsä

saat kahdessa viikossa selkeän kehityssuunnitelman konkreettiseen muutokseen

1

Starttipalaveri

Asetamme yhdessä projektille tarkemmat tavoitteet. Tässä kohti pääset vaikuttamaan, mikäli toivot analyysille tiettyä fokusta, esim. johonkin ydinongelmaan paneutumista.

2

Työarjen analyysi

Tutkin miltä työviikkonne näyttävät, mihin tiimin työaika kuluu ja mitkä toimintatavat ovat tuloksenteon tiellä. Innostan tiimin muutokseen, ja oivallutan haastatteluiden yhteydessä omien toimintatapojen muutokseen.

3

Selkeä kehityssuunnitelma

Tiivis kehityssuunnitelma esittelee selkeät askeleet tiimin työarjen kehittämiseen ja tuottavuuden nostamiseen. 2-4 kpl välittömästi toteutettavissa olevaa toimenpidettä tuovat konkreettisen muutoksen arkeen.

Vapautetaanko teiltäkin aikaa tuloksellisempaan työhön?

Jutellaanko lisää ja katsotaan sopisiko Tuottava-kehityssuunnitelma teidän tarpeisiin?

Otan asiakkaikseni vain tiimejä, joita todella uskon pystyväni auttamaan, ja siksi pystyn antamaan työlleni tyytyväisyystakuun.

Emma Mieskonen

Asiakkaitani

35.png
36.png
37.png
46.png
43.png
45.png
44.png
40.png
42.png
39.png
41.png
38.png
bottom of page